Trápí Vás psychické problémy?

Umíme Vám pomoci

 
 
Kdo nepozná štěstí, když přijde,
nesmí si naříkat, když odejde.

ARCANA, společnost pro zdraví, krásu a duchovní rozvoj

Cílem života každého člověka je nepochybně štěstí. Stav či prožitek štěstí zahrnuje radost a blaženost, naplnění a seberealizaci, v neposlední řadě pocit smysluplnosti života.

Každý má však vlastní, neopakovatelnou cestu ke štěstí. A tu je třeba najít! Ke štěstí nevede výtah, nýbrž schody. Stále poznáváme nové věci a učíme se. Také náš mozek potřebuje trénink – ve zdravém těle zdravý mozek. Štěstí totiž přeje připraveným.

Narodili jsme se do určitých podmínek, s určitými vlohami. S nimi můžeme zcela svobodně nakládat a celý život je rozvíjet.

Velká síla spočívá v současném okamžiku, neboť každá naše myšlenka vytváří naši budoucnost. Vzhledem k tomu je třeba myslet pozitivně a zbavit se škodlivých mentálních návyků, jako jsou odpor, strach, vina, kritika, sebenenávist, sebepodceňování aj.

Špatné mentální návyky jsou pouze myšlenky a ustálené způsoby myšlení, které lze skutečně změnit. Následně se také proměňují naše prožitky.

Každý člověk má mít rád sám sebe a dobře se poznat. Není to sobectví, je to přirozený způsob existence. Jenom ten, kdo má skutečně rád sám sebe, může také milovat jiné.

Máme-li se opravdu rádi, všechno se nám v životě daří. Láska (k sobě i k druhým) a poznání (sebe i druhých) jsou vůbec nejdůležitější. Důležité jsou dále pohyb (sport) a fantazie (umění).

Začínáme tím, že se přijmeme takoví, jací jsme, se všemi klady i nedostatky. Zapomeňte na normálnost a nenormálnost. Každý má právo na život i na štěstí!

Většinu nemocí si v těle i duši vytváříme sami prostřednictvím negativních mentálních návyků. Těch je třeba se zbavit a očistit se. Nic nemusíme a svůj osud si volíme. Jsme sami sebou, nic víc a nic míň.

Čtěte více o naší společnosti

Nahoru